ใช้ Heading Tag ให้ถูกวิธี เพิ่มพลังให้ SEO

Home Website ใช้ Heading Tag ให้ถูกวิธี เพิ่มพลังให้ SEO
ใช้ Heading Tag ให้ถูกวิธี เพิ่มพลังให้ SEO

Heading Tag คืออะไร?

Heading Tag คือ แท็ก HTML ที่ใช้สำหรับกำหนดหัวข้อต่างๆ ของหน้าเว็บไซต์ โดย Heading Tag จะมีตั้งแต่ H1 จนถึง H6 ตามลำดับ โดย H1 เป็นหัวข้อหลักของหน้าเว็บไซต์ ส่วน H2 ถึง H6 เป็นหัวข้อย่อยของหน้าเว็บไซต์

เทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มพลังให้ SEO ด้วย Heading Tag

Heading Tag มีความสำคัญต่อการทำ SEO เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้บอก Google ได้ว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณเกี่ยวกับอะไรและแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อยต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนี้

  • ใช้ Heading Tag ที่ถูกต้อง

Heading Tag มีตั้งแต่ H1 จนถึง H6 โดย H1 ควรใช้สำหรับหัวข้อหลักของหน้าเว็บไซต์เท่านั้น ส่วน H2 ถึง H6 ควรใช้สำหรับหัวข้อย่อยของหน้าเว็บไซต์ โดยควรใช้ Heading Tag เรียงลำดับตามระดับความสำคัญของหัวข้อ

  • ใช้ Keyword ใน Heading Tag

ควรใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ใน Heading Tag เพื่อให้ Google เข้าใจว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณเกี่ยวกับอะไรและช่วยให้หน้าเว็บไซต์ของคุณมีโอกาสติดอันดับบนผลการค้นหาของ Google สูงยิ่งขึ้น

  • ใช้ Heading Tag ซ้ำๆ

ไม่ควรใช้ Heading Tag ซ้ำๆ ในแต่ละหน้าเว็บไซต์ เนื่องจากจะทำให้ Google มองว่าเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ของคุณซ้ำซ้อนและอาจส่งผลเสียต่ออันดับบนผลการค้นหาของ Google

  • ใช้ Heading Tag ที่เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ

ควรใช้ Heading Tag ที่เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของคุณได้อย่างสะดวก

สรุปแล้ว Heading Tag เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเพิ่มพลังให้ SEO ของเว็บไซต์ของคุณ โดยควรใช้ Heading Tag อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ Google เข้าใจว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณเกี่ยวกับอะไรและช่วยให้หน้าเว็บไซต์ของคุณมีโอกาสติดอันดับบนผลการค้นหาของ Google สูงยิ่งขึ้น