5 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภัยร้ายที่ควรรู้

Home สุขภาพ 5 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภัยร้ายที่ควรรู้
5 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภัยร้ายที่ควรรู้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Infections: STIs) เป็นโรคที่เกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจเกิดจากการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงระหว่างอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือปาก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถพบได้ในทุกเพศและทุกวัย แต่พบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากไม่แพ้เอดส์ในประเทศไทย ได้แก่

1. โรคหนองในแท้ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae มักมีอาการปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากอวัยวะเพศ ปวดอัณฑะ หรือมีเลือดออกขณะปัสสาวะ

2. โรคหนองในเทียม เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Chlamydia trachomatis มักมีอาการปัสสาวะแสบขัด ตกขาว มีเลือดออกขณะปัสสาวะ ปวดท้องน้อย หรือมีไข้

3. โรคซิฟิลิส เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum มักมีอาการเป็นแผลที่อวัยวะเพศ ตกขาว มีไข้ ปวดข้อต่อ หรือผื่นขึ้นตามผิวหนัง

4. โรคเอชพีวี เกิดจากเชื้อ Human Papillomavirus มักทำให้เกิดหูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งอัณฑะ

5. โรคซิฟิลิส เกิดจากเชื้อ Trichomonas vaginalis มักทำให้เกิดตกขาวมีฟอง คันหรือแสบในช่องคลอด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น โรคหนองในเทียม โรคซิฟิลิส และโรคเอชพีวี แต่บางโรคสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ เช่น โรคหนองในแท้ โรคเอดส์ และโรคซิฟิลิสระยะที่ 3

วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือ การมีเพศสัมพันธ์โดยป้องกันอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์