ตากุ้งยิง เป็นโรคที่พบได้บ่อย เกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อบริเวณเปลือกตา

Home สุขภาพ ตากุ้งยิง เป็นโรคที่พบได้บ่อย เกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อบริเวณเปลือกตา
ตากุ้งยิง คืออะไร?

ตากุ้งยิง (Hordeolum, Stye) คือ ภาวะที่เปลือกตาเกิดการอักเสบติดเชื้อของต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อบริเวณเปลือกตา ส่งผลให้เกิดก้อนบวมแดงและเจ็บปวดบริเวณเปลือกตา อาจพบได้ทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่าง

ตากุ้งยิงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ตากุ้งยิงภายใน (Internal hordeolum) เกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันที่บริเวณโคนขนตา มักพบบริเวณเปลือกตาบน
 • ตากุ้งยิงภายนอก (External hordeolum) เกิดจากการอักเสบของต่อมเหงื่อที่บริเวณโคนขนตา มักพบบริเวณเปลือกตาล่าง

สาเหตุของตากุ้งยิง

ตากุ้งยิงเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Staphylococcus aureus ซึ่งมักพบได้ตามผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ ของร่างกาย โดยการติดเชื้ออาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • การล้างมือไม่สะอาด
 • การสัมผัสกับสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอม
 • การใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง
 • การเจ็บป่วย เช่น โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน

อาการของตากุ้งยิง ได้แก่

 • เปลือกตาบวมแดง
 • เจ็บปวดบริเวณเปลือกตา
 • รู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตา
 • ตาแดง
 • น้ำตาไหล
ตากุ้งยิงมักหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ โดยสามารถดูแลตนเองได้ดังนี้
 • ประคบเย็นบริเวณเปลือกตาด้วยผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งห่อผ้า ประมาณ 15-20 นาที บ่อยๆ เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดและบวม
 • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสดวงตา
 • หลีกเลี่ยงการขยี้ตา
 • ทายาปฏิชีวนะชนิดหยอดตาหรือทาตาตามคำแนะนำของแพทย์
 • หากตากุ้งยิงไม่หายภายใน 1-2 สัปดาห์ หรือมีขนาดใหญ่ขึ้น อาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ เช่น การกรีดระบายหนองออก
สามารถป้องกันตากุ้งยิงได้ดังนี้
 • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสดวงตา
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอม
 • รักษาความสะอาดของคอนแทคเลนส์อย่างถูกต้อง
 • ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายเป็นประจำ

แหล่งที่มา : https://www.isoptik.com/th/article/eyecare/728