สาเหตุของ “ตาแห้ง” อะไรคือตัวการที่ทำให้ตาแห้ง?

Home สุขภาพ สาเหตุของ “ตาแห้ง” อะไรคือตัวการที่ทำให้ตาแห้ง?
สาเหตุของ "ตาแห้ง" อะไรคือตัวการที่ทำให้ตาแห้ง?

ตาแห้ง เป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดยเกิดจากการที่ดวงตาผลิตน้ำตาไม่เพียงพอหรือมีการระเหยของน้ำตาที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดอาการระคายเคืองตา แสบตา ตาแดง ตาพร่า และอาจนำไปสู่ปัญหาด้านสายตาอื่นๆ ตามมาได้

น้ำตาประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่

 • ไขมัน ทำหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ำตา
 • น้ำ ทำหน้าที่นำสารอาหารไปเลี้ยงที่กระจกตา
 • เมือก ช่วยให้น้ำตาสามารถเคลือบอยู่บนผิวกระจกตาได้นาน
 • หากมีความผิดปรกติใดเกิดที่ชั้นน้ำตาก็จะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้

สาเหตุที่ทำให้ตาแห้งมีหลายปัจจัย ได้แก่

 • อายุ ยิ่งมีอายุเพิ่มขึ้น การสร้างน้ำตาจะลดลงไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเพศหญิงจะมีโอกาสเกิดได้มากกว่าเพศชาย ซึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนบางอย่าง
 • ยา การรับประทานยาบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการตาแห้งได้ เช่น ยาแก้แพ้
 • การใช้สายตาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การอ่านหนังสือ
 • สิ่งแวดล้อม การอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละออง และควันต่าง ๆ มีลมแรงและแสงจ้า
 • คอนแทคเลนส์ ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์จะมีโอกาสเกิดตาแห้งได้มากกว่าคนปรกติ
 • โรคบางชนิด เช่น Sjogren’s syndrome , Steven – Johnson syndrome โรคเบาหวาน เป็นต้น

การรักษาตาแห้งขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการ โดยอาจใช้ยาหยอดตาหรือยาทาตาที่มีสารหล่อลื่นน้ำตา หรือใช้วิธีอื่นๆ เช่น

 • ปิดตาพักเป็นระยะๆ ในระหว่างการทำงาน
 • หลีกเลี่ยงการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน
 • เพิ่มความชื้นในห้องนอน
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • ปรึกษาแพทย์เพื่อรับประทานยาหรือทำการรักษาอื่นๆ
การป้องกันตาแห้งสามารถทำได้โดย
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องแอร์หรือห้องที่มีอากาศแห้ง
 • ปิดตาพักเป็นระยะๆ ในระหว่างการทำงาน
 • หลีกเลี่ยงการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน
 • ใส่แว่นกันแดดเมื่อออกแดด
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

แหล่งที่มา : https://www.isoptik.com/th/article/eyecare/452