ไขมันพอกตับ รู้ทัน ป้องกันได้

Home สุขภาพ ไขมันพอกตับ รู้ทัน ป้องกันได้
ไขมันพอกตับ รู้ทัน ป้องกันได้

อันตรายจาก “ไขมันพอกตับ” ภัยเงียบ “มะเร็งตับ”

ไขมันพอกตับ (Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) คือภาวะที่มีการสะสมของไขมันในเซลล์ตับ มากกว่า 5% ของน้ำหนักตับ พบได้บ่อยในคนทุกวัย โดยเฉพาะคนอ้วน โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

  • ระยะไม่รุนแรง (Steatosis) ไขมันสะสมในเซลล์ตับแต่ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบ
  • ระยะอักเสบ (Steatohepatitis) ไขมันสะสมในเซลล์ตับร่วมกับการอักเสบของเซลล์ตับ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับได้

อันตรายจากไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังนี้

  • ตับแข็ง (Cirrhosis) ภาวะที่เนื้อเยื่อตับถูกทำลายจนเกิดพังผืดแทนที่ ส่งผลให้ตับทำงานผิดปกติ
  • มะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma) มะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในตับ มักเกิดจากภาวะตับแข็ง
  • ภาวะอื่นๆ เช่น ภาวะไขมันพอกตับร่วมกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

วิธีป้องกันไขมันพอกตับสามารถทำได้ดังนี้

  • ควบคุมน้ำหนัก ให้มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ไขมันดีต่ำ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง น้ำตาลสูง และแป้งขัดสีสูง
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที
  • งดสูบบุหรี่
  • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

หากพบว่ามีไขมันพอกตับ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม การรักษาไขมันพอกตับในระยะไม่รุนแรง สามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ควบคุมน้ำหนัก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นไขมันพอกตับในระยะอักเสบ อาจต้องรับประทานยาหรือได้รับการรักษาอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์