Backlink สายเทา คืออะไร?

Home SEO Backlink สายเทา คืออะไร?
Backlink สายเทา คืออะไร?

Backlink สายเทา คือ การสร้าง backlink ที่อาจถูก Google ลงโทษในอนาคตหากใช้มากเกินไปหรือใช้อย่างไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ได้ละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google ในปัจจุบัน

เทคนิคการสร้าง backlink สายเทา ได้แก่

 • การจ้างเขียนบทความ
 • การเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนา แล้วขอลิงก์กลับ
 • การแลกเปลี่ยนลิงก์กลับ
 • การโพสต์ลิงก์กลับในโซเชียลมีเดีย
 • การใช้บริการจากบริษัทรับทำ backlink เป็นต้น

เทคนิคเหล่านี้อาจช่วยให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับการค้นหาได้เร็วกว่าการทำ SEO สายขาว แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะถูก Google ลงโทษในอนาคตหากใช้มากเกินไปหรือใช้อย่างไม่เหมาะสม

ตัวอย่างของการสร้าง backlink สายเทา เช่น

 • การจ้างเขียนบทความในเว็บไซต์อื่น ๆ แล้วขอให้เว็บไซต์เหล่านั้นใส่ลิงก์กลับไปยังเว็บไซต์ของเรา
 • การเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนาแล้วขอลิงก์กลับจากวิทยากรหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่น ๆ
 • การแลกเปลี่ยนลิงก์กลับกับเว็บไซต์อื่น ๆ โดยให้ลิงก์กลับไปยังเว็บไซต์ของกันและกัน
 • การโพสต์ลิงก์กลับไปยังเว็บไซต์ของเราในโซเชียลมีเดีย
 • การใช้บริการจากบริษัทรับทำ backlink ซึ่งบริษัทเหล่านี้มักใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจำนวน backlink ให้กับเว็บไซต์ของเราอย่างรวดเร็ว

หากเราต้องการสร้าง backlink สายเทา ควรใช้อย่างระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google หากเราใช้เทคนิคเหล่านี้มากเกินไปหรือใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้เว็บไซต์ของเราถูก Google ลงโทษได้

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการในการสร้าง backlink สายเทาอย่างปลอดภัย

 • เลือกเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสูงและเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของเรา
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์กลับนั้นมาจากเนื้อหาที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้อง
 • หลีกเลี่ยงการสร้าง backlink มากเกินไป
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google

โดยสรุปแล้ว Backlink สายเทา เป็นเทคนิคที่ควรใช้อย่างระมัดระวัง เพราะอาจส่งผลเสียต่อเว็บไซต์ของเราได้ในอนาคต

ประชาสัมพันธ์ ลงโฆษณาฟรี : BacklinkFreeSeo