การติด Blackling คืออะไร

Home SEO การติด Blackling คืออะไร
การติด Blackling คืออะไร

การติด Blackling คือ การที่เว็บไซต์ของเราถูก Google ลงโทษจากการสร้าง backlink ที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google การติด Blackling จะทำให้เว็บไซต์ของเราถูกลดอันดับการค้นหา หรืออาจถูกถอดออกจากผลการค้นหาเลยก็ได้

Google ให้ความสำคัญกับคุณภาพของ backlink เป็นอย่างมาก หากเว็บไซต์ของเรามี backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพต่ำหรือมีเนื้อหาที่ไม่ดี Google อาจมองว่าเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์สแปม และลงโทษเว็บไซต์ของเราด้วยการลดอันดับการค้นหาหรือถอดออกจากผลการค้นหา

ตัวอย่างของการสร้าง backlink ที่อาจทำให้เว็บไซต์ของเราติด Blackling ได้แก่

  • การสร้าง backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มอันดับเว็บไซต์
  • การสร้าง backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกัน
  • การสร้าง backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพต่ำหรือมีเนื้อหาที่ไม่ดี
  • การสร้าง backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีประวัติการละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google
  • การสร้าง backlink ที่มีลักษณะสแปม
  • การสร้าง backlink มากเกินไป

หากเว็บไซต์ของเราถูกติด Blackling เราสามารถกู้คืนเว็บไซต์ของเราได้ โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ตรวจสอบเว็บไซต์ของเราว่ามีการละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google หรือไม่ หากมีการละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google ให้แก้ไขหรือลบลิงก์กลับที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google ออก

2.ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์ของเรา

3.รอให้ Google ตรวจสอบเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง

หาก Google พิจารณาแล้วว่าเว็บไซต์ของเรามีคุณภาพดีและไม่ละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google เว็บไซต์ของเราก็จะกลับมาติดอันดับการค้นหาตามปกติ

ต่อไปนี้เป็นวิธีป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ของเราติด Blackling

  • สร้าง backlink จากเว็บไซต์ที่มี DA สูง
  • ตรวจสอบคุณภาพของ backlink ก่อนสร้าง
  • หลีกเลี่ยงการสร้าง backlink ที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google

โดยสรุปแล้ว การติด Blackling นั้นเป็นสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจส่งผลเสียต่อเว็บไซต์ของเราได้เป็นอย่างมาก