คอนเทนต์ที่ดี ทำให้ SEO ดีด้วยจริงหรือ?

Home SEO คอนเทนต์ที่ดี ทำให้ SEO ดีด้วยจริงหรือ?
คอนเทนต์ที่ดี ทำให้ SEO ดีด้วยจริงหรือ?

คอนเทนต์ที่ดี หมายถึงคอนเทนต์ที่ มีประโยชน์ ตรงกับสิ่งที่คนอยากรู้ เขียนด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย และมีการ เชื่อมโยงกับคำค้นหา ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม คอนเทนต์ที่ดีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ได้ จำเป็นต้องมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร และอ่านง่าย เข้าใจง่าย

ในทางกลับกัน คอนเทนต์ที่ ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ตรงกับความต้องการของคนอ่าน ย่อมมีโอกาสน้อยที่จะติดอันดับการค้นหาของ Google ดังนั้นการทำ SEO จึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างคอนเทนต์ที่ดีควบคู่ไปด้วย

มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อการทำ SEO ที่ดี ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ คุณภาพของคอนเทนต์ คอนเทนต์ที่ดีจะช่วยดึงดูดคนอ่านและทำให้เว็บไซต์มี Traffic สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำ SEO ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการทำ SEO ได้แก่

 • โครงสร้างของเว็บไซต์ โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีจะช่วยให้ Googlebot สามารถเข้าถึงและจัดทำดัชนีเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูง โหลดเร็ว และไม่มีข้อผิดพลาด ย่อมส่งผลดีต่อการทำ SEO
 • การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์จะช่วยให้ Googlebot สามารถเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น
 • การเชื่อมโยงภายนอกเว็บไซต์ การเชื่อมโยงภายนอกเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ จะช่วยให้เว็บไซต์ได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือสูงขึ้น

คอนเทนต์ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีประโยชน์ ตรงกับสิ่งที่คนอยากรู้
 • เข้าใจง่าย เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
 • เชื่อมโยงกับคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง มีการเชื่อมโยงกับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ SEO ของคอนเทนต์ ได้แก่

 • วัตถุประสงค์ของคอนเทนต์ ต้องชัดเจนว่าต้องการสื่อสารอะไรกับใคร
 • Keyword ควรเกี่ยวข้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และผู้คนนิยมใช้ค้นหา
 • ความยาว ประมาณ 300 – 500 คำ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา
 • การจัดระเบียบ อ่านง่าย เข้าใจง่าย มีหัวข้อย่อย
 • ภาษา ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย
 • การอ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูลน่าเชื่อถือ
 • การเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น

การทำ SEO ที่ดีนั้นควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของคอนเทนต์เป็นอันดับแรก เพราะคอนเทนต์ที่ดีจะช่วยดึงดูดคนอ่านมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำ SEO ในระยะยาว