Backlink ประเภทไหนที่ Google ชอบ

Home SEO Backlink ประเภทไหนที่ Google ชอบ
Backlink ประเภทไหนที่ Google ชอบ

Google ใช้ Backlink เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการจัดอันดับเว็บไซต์ในผลการค้นหา แต่ Google ไม่ได้ให้ความสำคัญกับจำนวน Backlink เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะพิจารณาถึงคุณภาพของ Backlink ด้วย โดย Backlink ที่ Google ชอบมีดังนี้

  • Backlink ที่มีคุณภาพ

Backlink ที่มีคุณภาพ คือ Backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ปลายทาง เช่น เว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์บล็อก หรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในวงการเดียวกัน Backlink เหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณดูน่าเชื่อถือและได้รับคะแนน PageRank สูงขึ้น

  • Backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มี Authority

Authority หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดอันดับของ Google Backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มี Authority สูง เช่น เว็บไซต์ข่าวหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในวงการเดียวกัน จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณดูน่าเชื่อถือและได้รับคะแนน PageRank สูงขึ้น

  • Backlink ที่มาจากธรรมชาติ

Backlink ที่มาจากธรรมชาติ คือ Backlink ที่ได้มาโดยไม่ใช้เทคนิคพิเศษใดๆ เช่น เว็บไซต์อื่นอ้างอิงถึงเว็บไซต์ของคุณในเนื้อหาหรือเว็บไซต์อื่นลิงก์มายังเว็บไซต์ของคุณเพื่อแลกเปลี่ยนลิงก์ Backlink เหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณดูน่าเชื่อถือและได้รับคะแนน PageRank สูงขึ้น

  • Backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คือ Backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ปลายทาง เช่น เว็บไซต์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ปลายทาง Backlink เหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณดูน่าเชื่อถือและได้รับคะแนน PageRank สูงขึ้น

  • Backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์คู่แข่ง

Google จะไม่ชอบ Backlink ที่มาจากเว็บไซต์คู่แข่ง เพราะอาจมองว่าเป็นการปั่นคะแนน Backlink หลีกเลี่ยงการสร้าง Backlink จากเว็บไซต์คู่แข่ง

นอกจากนี้ Google ยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ในการสร้าง Backlink เช่น ความเกี่ยวข้องของ Anchor Text, ธรรมชาติของ Backlink, คุณภาพของเนื้อหา

ดังนั้น การสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสอดคล้องกับแนวทางการทำ SEO ของ Google จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับการค้นหาสูงขึ้น