Backlink คือ อะไร? มีความสำคัญอย่างไรต่อ SEO

Home SEO Backlink คือ อะไร? มีความสำคัญอย่างไรต่อ SEO
Backlink คือ

Backlink คือ ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น ๆ ชี้มายังเว็บไซต์ของเรา เปรียบเสมือนการโหวตจากเว็บไซต์อื่น ๆ ว่าเว็บไซต์ของเรามีคุณภาพและน่าเชื่อถือ Google ใช้ backlink เป็นหนึ่งในปัจจัยในการกำหนดอันดับเว็บไซต์ในผลการค้นหา

ความสำคัญของ Backlink ต่อ SEO

Backlink มีความสำคัญต่อ SEO เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาได้ดีขึ้น โดย backlink ที่ดีควรมาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของเรา ยิ่งเว็บไซต์ที่เราได้รับ backlink มาจากมี DA (Domain Authority) สูงเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลดีต่ออันดับเว็บไซต์ของเรามากขึ้นเท่านั้น

ประเภทของ Backlink

Backlink สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1. Dofollow backlink คือ backlink ที่ส่งผ่านค่า authority ไปยังเว็บไซต์ที่เรา

2.Nofollow backlink คือ backlink ที่ไม่ให้ส่งผ่านค่า authority ไปยังเว็บไซต์ที่เรา

เทคนิคการสร้าง Backlink

การสร้าง backlink มีหลายวิธีด้วยกัน เราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1.เทคนิคการทำ SEO สายขาว เป็นเทคนิคที่ถูกต้องและปลอดภัย ไม่ละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google เช่น การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ การมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ การเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนา เป็นต้น

2.เทคนิคการทำ SEO สายเทา เป็นเทคนิคที่อาจถูก Google ลงโทษในอนาคตหากใช้มากเกินไปหรือใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การจ้างเขียนบทความ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนา แล้วขอลิงก์กลับ การแลกเปลี่ยนลิงก์กลับ การโพสต์ลิงก์กลับในโซเชียลมีเดีย การใช้บริการจากบริษัทรับทำ backlink เป็นต้น

ข้อควรระวังในการสร้าง Backlink

ในการสร้าง backlink ควรระมัดระวังไม่ให้ละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google เช่น หลีกเลี่ยงการสร้าง backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มอันดับเว็บไซต์ หลีกเลี่ยงการสร้าง backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับเว็บไซต์ของตนเอง หลีกเลี่ยงการสร้าง backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพต่ำหรือมีเนื้อหาที่ไม่ดี หลีกเลี่ยงการสร้าง backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีประวัติการละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google

Backlink เป็นปัจจัยสำคัญต่อ SEO หากเราสามารถสร้าง backlink ที่ดีและมีคุณภาพได้ ก็จะส่งผลให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับการค้นหาได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การสร้าง backlink ควรระมัดระวังไม่ให้ละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google เพื่อไม่ให้เว็บไซต์ของเราถูกลงโทษจาก Google